Könyvtári szolgáltatások

1. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás

A használók köre

A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti lakóhelyre, állampolgárságra való tekintet nélkül bárki, aki az intézménybe belép.

Ingyenes, tagsághoz nem kötött szolgáltatások

A könyvtár szolgáltatásai közül az alábbiak vehetők igénybe térítésmentesen tagság nélkül:

 • könyvtári dokumentumok helyben használata
 • könyvtári tájékoztatás
 • közhasznú információ szolgáltatás
 • NAVA elérés

Irodai szolgáltatásaink közül az alábbiak vehetők igénybe térítésmentesen tagság nélkül:

 • e-ügyintézés segítése
 • mérőállás bejelentés
 • nyomtatványok keresése, letöltése

Ide tartoznak továbbá azok a szervezett események, amelyek a könyvtár saját szervezésében, vagy oktatási-nevelési intézményekkel együttműködésben valósulnak meg:

·         csoportfoglalkozások, könyvtári órák tartása
·         könyvtári rendezvények szervezése

Beiratkozás

A beiratkozáshoz személyi igazolvány, vagy más, a személy azonosítására hivatalosan elfogadott okmány (pl. útlevél) szükséges. Az ezekkel nem rendelkezők esetében pedig személyi igazolvánnyal vagy az említett okmánnyal rendelkező felnőtt jótállása szükséges.

Aki tagságot kíván létesíteni a könyvtárban, annak kötelező megadnia a következő adatokat:

 • Név
 • Anyja neve
 • Születési hely és idő
 • Lakcím
 • Elérhetőség (telefonszám vagy e-mail)

Amennyiben a beiratkozó kedvezményes tagságot kíván igénybe venni (diák, nyugdíjas, pedagógus), azt a beiratkozásnál és a tagság évenkénti megújításánál igazolnia kell.

A beiratkozással a tagok vállalják, hogy a könyvtár házirendjét és szabályait megismerik, és a könyvtár használatakor ahhoz tartják magukat.

A tagság mindenki számára egy évre érvényesíthető, egy év után meg kell újítani. A megújításkor adategyeztetés, és ha releváns tagdíj fizetése történik.

Lakcímváltozást az olvasó köteles bejelenteni a változást követő két héten belül.

Tagsághoz kötött ingyenes szolgáltatások

Érvényes tagsággal rendelkező látogatóink számára a fenti szolgáltatásokon kívül további térítésmentes szolgáltatásokat biztosítunk:

·         kölcsönzés (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentumok)
·         könyvtárközi kölcsönzés

Térítésköteles szolgáltatások tagsághoz kötve

Tagsághoz kötött szolgáltatások között egy olyan szolgáltatás van, ami esetenként térítést igényel. A könyvtárközi kölcsönzést érvényes tagsággal rendelkező olvasóink bármikor igénybe vehetik, nem maga a szolgáltatás térítésköteles. De amennyiben a postázással a könyvtárnak költsége keletkezik, azt továbbhárítja az olvasóra. Ezt a tényt minden aktuális könyvtárközi kérésnél tudatni kell az olvasóval, és csak akkor szabad megindítani a könyvtárközi kérést, ha az olvasó vállalja a feltételeket.

Térítésköteles szolgáltatások

A könyvtár látogatói számára biztosít olyan szolgáltatásokat, amelyeket bárki tagságtól függetlenül igénybe vehet térítés ellenében. Ezek az irodai és számítógépes szolgáltatások:

 • fénymásolás (fekete-fehér)
 • fénymásolás (színes)
 • nyomtatás (fekete-fehér)
 • nyomtatás (színes)
 • szkennelés
 • laminálás
 • faxküldés és fogadás
 • spirálozás
 • szövegszerkesztés könyvtáros által
 • valamint a számítógép és internethasználat

Nyitva tartás

A könyvtár nyitva tartása heti 41 óra. Rendes nyitva tartása a következőképpen alakul:

Hétfő:              ZÁRVA
Kedd:               8 – 17
Szerda:             8 - 18
Csütörtök-péntek:   13 - 17
Szombat:            8 – 12
Vasárnap:           ZÁRVA

 

Ünnepek, rendezvények miatt a könyvtár megszakíthatja a nyitva tartását, erről látogatóit – amennyiben módjában áll – az esemény előtt legalább három héttel értesíti.

 

2. Kölcsönzés, hosszabbítás

Kölcsönzés

A könyvtár beiratkozott olvasói számára biztosított szolgáltatása a kölcsönzés. Kölcsönözhető a könyvtár teljes állománya, kivételt képeznek a lexikonok, enciklopédiák, és a helyismereti gyűjtemény zárt raktári része. A könyvtárosok alkalmanként is dönthetnek úgy, hogy adott dokumentumot ideiglenesen nem kölcsönöznek, ha az olvasók többségének érdeke megköveteli a helyben használatot.

Kölcsönözni egyszerre öt dokumentumot lehet. Ezt a számot csak a könyvtáros engedélyével lehet túllépni, és olyan mértékben, ahogyan azt a könyvtáros meghatározza.

A kölcsönzési határidő három hét.

Hosszabbítás

A kölcsönzést kétszer lehet meghosszabbítani, ezt a könyvtárosoktól kell kérni. Automatikus hosszabbításra nincsen lehetőség. A hosszabbítás újabb három hétre szól.

Hosszabbítást kérni lehet személyesen a könyvtárban, vagy telefonon a 62/281-441 telefonszámon, vagy e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

3. Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

Előjegyzés

Érvényes tagsággal rendelkező olvasóinknak lehetősége van adott dokumentumra előjegyzést kérni. Az ily módon előjegyzésbe került dokumentumot a könyvtáros a beérkezésekor félreteszi, és értesíti az olvasót, hogy a dokumentum hozzáférhető. Előjegyzett könyvet maximum két hétig tart a könyvtár, ha az olvasó nem jön érte és nem jelez vissza, a könyv két hét után kiadható.

Az előjegyzéseket a könyvtár a Corvina rendszerben tartja nyilván.

Előjegyzést kérni lehet személyesen a könyvtárban, telefonon a 62/281-441 számon, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kölcsönzést kérhet minden érvényes tagsággal rendelkező olvasónk. A szolgáltatás igénybevétele előtt a könyvtáros köteles tájékoztatás adni ennek mibenlétéről és feltételeiről. A könyvtárközi kéréseket a könyvtár elsősorban a megyei könyvtárnak igyekszik címezni, más könyvtárhoz csak akkor fordul, ha adott dokumentum ott nem lelhető fel. A könyvtárközi kölcsönzésben érkezett könyvek kölcsönzést, használatának módját mindig a küldő könyvtár határozza meg, ahhoz alkalmazkodni kell.

A könyvtárközi kéréseket a könyvtár az ODR portálon, valamint ezzel párhuzamosan papíralapon, saját nyomtatványán tartja nyilván.

Könyvtárközi kölcsönzést kérni személyesen lehet a könyvtárban.

4. Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítés

Késedelem

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok után a könyvtár késedelmi díjat szed, aminek mértéke 10,- Ft / könyv / nap. A könyvtár rendszeresen felszólítja késedelmes olvasóit, hogy a náluk kölcsönzésben lévő dokumentumokat hozzák vissza a könyvtárba. Aki ennek a felszólításnak nem tesz eleget, attól a könyvtár megvonhatja a jogot a további kölcsönzéstől, illetve tagságtól.

Elveszett, megrongált dokumentumok megtérítése

Ha a kölcsönzött dokumentumot az olvasó elveszíti, vagy állapotában olyan mértékű kár keletkezik, ami nem teszi lehetővé a további használatot, vagy az állományba való elhelyezést, akkor az olvasónak meg kell térítenie a kárt a könyvtár felé.

Amennyiben az adott dokumentum kereskedelmi forgalomban kapható, az olvasó köteles a megrongált vagy elveszett dokumentumból másikat venni, és azt a könyvtárnak beszolgáltatni. Ebben az esetben a könyvtár nem csak új könyvet fogad el, hanem megfelelő állapotú antikvár, használt könyvet is.

Ha erre nem adódik mód, akkor az olvasó a megrongált vagy elveszett dokumentum aktuális beszerzési árát köteles a könyvtár számára befizetni megtérített követelés jogcímen. Az aktuális beszerzési árat a könyvtár az internetes honlapok vagy portálok segítségével állapítja meg. Végső esetben – ha semmilyen forrás nem áll rendelkezésére –  ésszerű becsléssel élhet.

A kölcsönzött dokumentumokért minden esetben az a személy felelős, akinek a nevére a kölcsönzés történt – kiskorú személyek esetében szülő, gondozó.

5. Számítógép használat

A használók köre

Az intézmény összetett feladatrendszere folytán jelentős számítógép-parkkal rendelkezik. 12 felhasználói számítógép áll a látogatók rendelkezésére, valamennyi helyi hálózatba kötve, internet eléréssel.

Az Internet szolgáltatást nem csak azok vehetik igénybe, akik a könyvtár beiratkozott használói és a beiratkozási díjat az adott évre befizették, hanem azok is, akik nem könyvtár-tagok. A számítógép használat térítésköteles szolgáltatás, de a könyvtár különböző kedvezményeket biztosít érvényes tagsággal rendelkező olvasói számára. 

A használat szabályai

A számítógépek használata során a könyvtár házirendjének betartása kötelező. Aki bármilyen pontban megsérti azt, és a könyvtáros figyelmeztetése után sem hajlandó figyelembe venni a szabályokat, annak a könyvtáros korlátozhatja a számítógép-használatot, súlyosabb esetben el is tilthatja tőle rövid időre, vagy akár hosszú távra is.

A számítógép használat alapvetően önkiszolgáló, mindenki szabadon, önállóan végezheti el rajtuk a teendőit. De ha bármilyen jellegű problémája, kérdése, kérése van a használónak a géphasználattal kapcsolatban, azzal bármikor fordulhat a pultban szolgálatot teljesítő könyvtároshoz.

A könyvtár összes számítógépén szigorúan tilos pornográf oldalak látogatása, valamint kerülendő minden olyan jellegű tartalom, ami életellenes, vagy faji- vallási hovatartozásban sért meg embereket.

Továbbá:

 • A számítógépre programot telepíteni csak a könyvtáros tudtával és engedélyével lehet.
 • Csak olyan tartalmakat szabad letölteni, ami nem ütközik semmilyen jogi akadályba.
 • Filmeket letölteni akkor sem lehet, ha letöltése legális, mert lefogja a sávszélességet, és így korlátozza a többiek internethasználatát is.
 • Lehetőség szerint csak olyan forrásból töltsünk le fájlokat, amik megbízhatóak, és feltehetően nem hoznak magukkal vírusfertőzést a könyvtár gépeire.
 • A számítógépek beállításait megváltoztatni tilos. Ha bármi okból erre szükség van, mindenképpen könyvtáros segítségét kell kérni.
 • A monitort, és a gépházat helyükről elmozdítani csak a könyvtárosnak szabad. Egeret, billentyűzetet kényelmes használathoz igazítani szabad, de használat után eredeti helyére kell visszahelyezni (pl. balkezes egérhasználathoz).
 • Számítógépet használni csak az alapvető higiénés szabályok betartásával lehet.
 • A hardver eszközök épségére vigyázni kell, ha bármilyen kár keletkezik, vagy kárt észlel használó, arról a könyvtárost tájékoztatni kell.
 • Ha szándékos rongálást követ el valaki, azt a könyvtár kötelezi a kár megtérítésére, és eltiltja a könyvtár használatától.
 • Egy számítógéphez egyszerre csak egy személy ülhet oda.

A könyvtár a 14 éven aluliak számára 4 számítógépen biztosítja a használatot. Ezek a gépek a megfelelő szűrőprogramokkal vannak ellátva, a monitor minden esetben úgy helyezkedik el, hogy arra a szolgálatot teljesítő könyvtáros rálát.

Designed by: zatok