Hozd felszínre, illeszd a helyére!

élményszerző kompetenciafejlesztés Mórahalmon és Ásotthalmon
Azonosító: EFOP 3.3.2-16-2016-00261
Kedvezményezett neve: Mórahalom Város Önkormányzat Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Támogatás összege: 22.148.951,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2020.06.30.

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár Európai Uniós támogatással valósít meg kompetenciafejlesztő programokat két tanéven keresztül két településen hat oktatási-nevelési intézménnyel karöltve. A projekt célja, hogy élményekkel teli, játékos formában fejlessze a gyerekek készségeit, új ismereteket adjon, elmélyítsen ismereteket, és új megvilágításba helyezze a meglévő tudást.

 

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár projektjében Ásotthalom és Mórahalom iskoláival, és a mórahalmi óvodával működik együtt. Ásotthalmon a Kis Ferenc Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapcsán mind az általános iskolai oktatásban, mind az alapfokú művészeti oktatásban részt vevő tanulók érintettek a programban. Mórahalmon a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola, a Szent László Katolikus Általános Iskola, a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda vesz részt a projektben.
A projekt keretein belül 2018. július 1. és 2020. június 30. között vehetnek részt a gyerekek tanulmányi kirándulásokon, szakkörökön, versenyeken, vetélkedőkön, táborokban, és egy-egy téma köré szervezett projektnapokon. A tevékenységek változatosak, mert a pályázó könyvtár úgy állította össze a projektet, hogy figyelembe vette az egyes iskolák és az óvoda igényeit, jellegzetességeit, adottságait. Lesznek ismerős, már hagyománnyal rendelkező programok, mint például a Könyvfaló, amelyen több iskola is részt vesz, de lesznek új kezdeményezések is, mint az óvodai néptánc, vagy a helyismereti órák.
Nyilván egy városi könyvtár sajátos, az iskolánál kötetlenebb, lazább formában szervezi tevékenységeit a gyermekek számára. Rámutat arra, hogy az iskolában megszerzett tudás fontos, és arra is, hogyan tudják hasznosítani az iskolán kívül. Új teret adhat a gyakorlásnak, a tudás elmélyítésének, így segítve a pedagógusok építkező munkáját az oktatásban. Tágítja a világot az óvodás korosztály számára, ismerőssé tesz újabb helyeket és embereket, segíti őket a körülöttük lévő világ megismerésében.
Reméljük, hogy a projekt sikert arat, és az új tevékenységek közül több is hagyományt indít. Ezekből a tevékenységekből adunk itt egy kis ízelítőt:

 

Könyvfaló
Sokaknak már ismerős a városi könyvtár alsósoknak szervezett olvasóversenye, a Könyvfaló. 2018 őszén is elindult hódító útjára Mórahalmon, és Ásotthalmon is. A csillaggyűjtő verseny becenévre hallgató – a szövegértő olvasást fejlesztő – program itthon a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola, és a Szent László Katolikus Általános Iskola aktív közreműködésével valósul meg, Ásotthalmon pedig a Kiss Ferenc Általános Iskola együttműködésével.

Népmesélő
A kulturális értékek átadása, és a hagyományaink őrzése mindig is fontos feladata volt a könyvtáraknak. A legkisebbeknek a legegyértelműbb eszköze és egyben tárgya ennek a népmesék világa. A Kiss Ferenc Általános Iskola tanítói olyan szakkörre kísérik az alsó tagozatosokat az ásotthalmi könyvtárba, ahol népmeséket hallgatnak, beszélgetnek róla, és alkotnak is valamit a témával kapcsolatban.

Utazások időben és térben
Tanulmányi kirándulásokat szervezünk két település három általános iskolájának, a kirándulásokat minden esetben két-két felkészítő, vagy feldolgozó óra kíséri, melyet mi, könyvtárosok tartunk. Októberben a Szent László Katolikus Általános Iskola négy osztálya tett kirándulást, melyeknek témája két ízben a reneszánsz és a lovagi élet volt (Gyula), egy ízben a kuruc kor (Siklós), és egyszer pedig az őszi erdő (Szarvas). Tavasszal a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola, és az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola diákjai kirándultak. Négy-négy kirándulás zajlott: Ásotthalomról a néprajz jegyében Kecskemétre, Mórahalomról pedig Egerbe és Siklósra mentek a gyerekek. Mind a könyvtárosok által tartott előkészítő órákra, mind pedig a múzeumpedagógiai foglalkozásokra a játékosság, és az élményszerzés volt jellemző, a cél pedig megerősíteni a megszerzett tudást, illetve összekapcsolni az egyes tantárgyak anyagát.

     

Bábalkotás, bábjáték
A bábszakkör azért tartozik a kedvenceim közé, mert egyszerre több téren is engedi kibontakozni a gyermek kreativitását, és segíti őt megszabadulni a feszültségektől. A szakkörökön elkészült bábok ugyanis mindig aktív szereplői a foglalkozást lezáró mesének. A tevékenységben partnerünk a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Születtek fakanálbábok, kesztyűbábok, pálcákkal mozgatható síkbábok. Vendégünk volt több alkalommal Tóth Andrea, a Kövér Béla Bábszínház bábkészítő mestere, amikor nem csak bábokat, hanem háromdimenziós, különleges, egyedi tereket készítettünk a gyerekekkel hullámkartonból.

Helyismereti órák
A könyvtárak sajátos feladata a helyismeret, helytörténet ápolása, és közvetítése – esetünkben a gyermekek, fiatalok felé. Az interaktív szemléletes foglalkozások a település múltját és jelenét feldolgozó adatbázist veszik alapul, amely Móra-tár névre hallgat, és 2019 első félévében zajlik fejlesztése. A helyismereti órákat a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola, és a Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai látogatják.

Helybe jön a múzeum
A projektnek hála lehetőségünk volt idén, hogy a helyismereti órákat színesítve igénybe vegyük a Móra Ferenc Múzeum „Helybe jön a múzeum” szolgáltatását. A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola és a Szent László Katolikus Általános Iskola kisdiákjai vehettek részt a foglalkozásokon, ahol szó volt többek között a madárvédelemről, a Tisza élővilágáról, é a népmesék csodálatos világáról is.

    

Vers- és mesemondó versenyek
Két intézményben is zajlott vers- és mesemondó verseny májusban. A Szent László Katolikus Általános Iskolában a Madarak és fák napja alkalmából, a Napköziotthonos óvodában pedig a már hagyományokkal bíró verseny zajlott. Mindkét esetben közös szervezésben valósultak meg a programok, és nagyon sok ügyes szavalót volt alkalmunk meghallgatni. Nagy öröm látni, hogy a kiscsoportosoktól kezdve egészen a felső tagozatos tanulókig van lelkes résztvevő, a szavalásnak és a mesemondásnak van jövője.

Sulirádió
Az iskolai rádió működtetése a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola falai között zajlik. A tevékenységet két oldalról közelítettük meg: technikai és kommunikációs tekintetben. A csoport minden tagja részt vehet a foglalkozások mindegyikén, de lehetőség van az orientálódásra érdeklődési kör szerint. Az sem hátrány, hogy a gyerekek valódi munkát végeznek, valódi eredményekkel: igazi rádiót vezetnek, igazi hallgatóságnak.

Olvasótáborok
Nyári napközis tábor szervezünk, egy-egy alkalommal 5 nap, 8 órától 16 óráig tartó folyamatos tevékenység biztosításával. Adott tábor egy téma köré szervezi a tevékenységet, célja a gyerekek aktív, hasznos, de elsősorban kikapcsolódást, feltöltődést, élményszerzést célzó időtöltése. Alapvetően 6-12 éves korú gyerekeknek szól a program. 2018 nyarán kalandoztunk, barangoltunk, próbákon vettünk részt, és a végén ellátogatunk egy igazi várba is Gyulára. 2019 nyarán három tematikus tábort szerveztünk, egyiket a legkisebbeknek Mesés kincsek, kincses mesék címen, másikat bábalkotás, bábozás témában, a harmadikban pedig a szöveggel és a szituációkkal való játékra helyeztük a hangsúlyt.


Népművészeti táborok
Öt napos tábor a Nagyszéksósi Kulcsosházban, ahol a nemzeti és a helyi néphagyományokkal foglalkozunk. A tevékenységek között a kézműves foglalkozások, népi játékok szerepelnek, de ismerkedünk a tájjal, a közvetlen környezetünkkel, és annak védelmével is. 2018-ban a régészet volt a foglalkozások központi témája, 2019-ben pedig a bivalyok ihlették a tábor tematikáját.

 

Népművészeti témanapok
Hagyományőrző témanapok, melyeket a helyismeretből, helytörténetből kiindulva egy-egy konkrét néphagyomány kapcsán szervezünk. A témanapok tevékenységei között népi játékok megismerése, és egy-egy adott témára csoportok számára kiírt projektmunkák szerepelnek. Elsősorban felső tagozat számára szervezzük, de nyitott a 3. és 4. évfolyam számára is. A programon az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola diákjai vesznek részt.

Néptánc oktatás
Mórahalmon is, mint oly sok más településen igen nagy szerepet kap a néptánc oktatás. Ezt a területet kitűnő szakmaisággal képviseli a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola. Az ő munkájukat kiegészítve két területen dolgozunk a projektben: az utánpótlás oktatásában az óvodás korosztálynál, valamint a különlegesen tehetséges fiatalok számára különórák biztosításával. Mindkét korosztály megmutatja tudását a városi rendezvényeinken, és vendégszerepléseken is.

  

Szüreti vigasság
Szüret témában két interaktív foglalkozást tartottunk a könyvtárban, és részt veszünk az óvoda szüreti vigasságán plusz programok biztosításával. A foglalkozásokon témájában illeszkedő játékokat, énekeket, verseket használunk fel. A szüreti vigasságra pedig irodalmi vagy zenés előadóval járulunk hozzá, és témájában illeszkedő könyvekkel telepedünk ki, egy kis olvasósarkot biztosítva. 2018 őszén Lukácsi Katalin művésznő volt vendégünk, aki Rigó Béla megzenésített verseit hozta el az óvodába.

Környezetismereti témanapok
Egy-egy nyári hét eseményeit adott téma köré fűzve, élményekkel teli, játékos tanulási program, amit a könyvtárunk szervez az óvoda számára. Az adott héten három napot szervezünk, amelyben mindig van könyvtári foglalkozás, és kirándulás a környék természetvédelmi területeire, vagy olyan helyekre, ahol a gyerekek a természettel, állatokkal, növényekkel kapcsolatban tudhatnak meg új dolgokat. 2018 nyarán a Bandi Tanya biztosított játékos foglalkozást az apróságoknak, 2019 nyarán pedig az Aradi Tanya és Élménybirtok vár bennünket.

Szakmai kirándulások
Olyan tanulmányi kirándulásokat szervezünk a művészeti iskola különböző tanszakai számára, amelyek segítik a tanulókat a pályaorientációban, vagy motiválják őket a művészeti tevékenység folytatásban a tankötelezett kor elhagyása után is. Bízunk abban, hogy ezek a kirándulások hozzájárulnak jövőjük alakításához.

   

 

Designed by: zatok