Az Európai Unió támogatásával

Mesterségek – Kisműhelyek

Kreatív iparral kapcsolatos kompetencia fejlesztő programok Mórahalmon

TÁMOP 3.2.3.A-11/1-2012-0078

A mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház azzal a feltett szándékkal indította el Mesterségek – Kisműhelyek című projektjét, hogy olyan közösségi színteret alkosson, ami több szempontból szolgálhatja a város érdekeit.

Céljaink között szerepel többek között

  • település megtartó erejének növelése,
  • a fiatalok pályaorientációjának, és későbbi elhelyezkedésének segítése,
  • a gyerekek és fiatalok szabadidejének hasznos, érdekes elfoglaltsággal való kitöltése,
  • lehetőséget mindenki számára képességeik fejlesztésére,
  • az azonos érdeklődésűek megtalálják egymás társaságát.

Négy területen folynak tevékenységek a projekt keretein belül:

  • kézművesség
  • előadó művészet
  • film
  • elektronikus sajtó.

A szakköröket hozzáértő munkatársak szervezik és tartják előre meghatározott tematika alapján. Az alkalmak heti rendszerességgel zajlanak. Fél éves ciklusra bontottuk a teljes tematikákat, és ezen belül is különösen ügyelünk arra, hogy a szakkörök gyakorlat központúak legyenek. Hangsúlyt fektetünk a területek közötti kapcsolatra, és a megszerzett ismeretek hasznosíthatóságának tudatosítására. Ezért a lehetőségekhez képest gyakran szervezzük úgy a programokat, hogy a gyerekek találkozzanak egymás munkájával, kapcsolódjanak egymáshoz a tevékenységek, és ezen felül az adott területen kitekintést kapjanak a távlati lehetőségeket illetően.

A pályázati projekt megvalósítási időszaka: 2012. szeptember 1. - 2014. október 31.

 

Út a tudáshoz

Értékőrzés és képességfejlesztés a mórahalmi könyvtárban

A mórahalmi városi könyvtár pályázati forrásból megvalósult projektjében vállalt értékőrző, képességfejlesztő tevékenységet. A célok megvalósításában két úton indult el: helyismereti adatbázist hozott létre, valamint szövegértés-fejlesztő foglalkozásokat szervezett.

A helyismereti adatbázis jelenleg több mint 5000 rekordot tartalmaz, melyeknek többsége újságcikk és fotó, de az adatok, dokumentumok gyűjtése és feldolgozása ezután is folyamatos lesz. Az érdeklődők megtalálhatják a Tóth Menyhért városi könyvtár honlapján a konyvtar.morahalom.hu címen a Helyismereti adatbázis menüpont alatt. A gyűjtemény pillanatnyilag mórahalmi vonatkozású illetve mórahalmi kiadású dokumentumokat tartalmaz, de a szoftver lehetőséget biztosít arra is, hogy a továbbiakban a környező települési könyvtárak is csatlakozhassanak helyismereti, helytörténeti anyagaikkal.

A projekt keretében szövegértés fejlesztő foglalkozásokat is szerveztek a könyvtárosok. Két ciklusban, összesen 14 darab 8 fős csoportban zajlottak a fejlesztések, szakértő pedagógusok közreműködésével, általános és középiskolás gyerekek részvételével. 2013-ban egy féléves klubfoglalkozás sorozat is lezajlott, ahol fogyatékkal rendelkező felnőttkorúak vehettek részt ilyen típusú foglalkozásokon. A következő években – kisebb kapacitással ugyan – de ez a tevékenység is folytatódik majd.

A pályázat megvalósítása 2012. december 1-én kezdődött, és 2014. március 31-én zárul. A hozzá kapcsolódó vállalt tevékenységek sikerrel lezárultak. De az intézmény szolgáltatási köre bővült, minőségi előrelépés történt, melynek előnyeit a könyvtár látogatói hosszú távon is megtapasztalhatják.

A projekt adatai:

Út a tudáshoz – szövegértő olvasás, megtartó emlékezet

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0059

Kedvezményezett: Mórahalom Város Önkormányzat Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

 

Kulturális kincsvadászat közösen

Mórahalom és Ásotthalom a kulturális értékek élményszerű átadásáért

A mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kulturális kincsvadászat közösen című pályázati projektje keretében olyan összetett programsorozatot valósított meg, melyben óvodások és általános iskolások számára biztosított kulturális programokat két településen: Mórahalmon és Ásotthalmon. A projektben partnere volt az ásotthalmi könyvtár, valamint a két település óvodája, általános iskolája, és a mórahalmi művészeti iskola.

A projekt 2013. április 15-én indult útjára és 14 hónapon keresztül biztosított változatos programokat a résztvevőknek. A cél az volt, hogy kulturális értékeket közvetítsünk, adjunk át a gyerekeknek élményszerű tevékenység keretében. Ezen tevékenységek között szerepeltek heti és havi szakkörök, vetélkedők, olvasójátékok, kirándulások, témanapok, és tábor. Témájában hagyományőrzés, helyismeret, irodalom, könyvtárhasználat, kézművesség, színjáték, báb- és zenés előadások szerepeltek. Meghívott előadók, múzeum- és könyvtárlátogatások, sok-sok könyvjutalom tették még érdekesebbé, és maradandóbbá az élményeket. A projekt szakmai megvalósítói igyekeztek az egyes területeket összekapcsolni, hidat képezni a különböző művészeti ágak között, és olyan közel hozni a gyerek világához mindezt, hogy könnyen befogadhassák a mondanivalót. Arra is törekedtek, hogy a két település gyermekei közös programokon vehessenek részt, megismerve egymást, és együttműködve egymással.

A projekt megvalósításában együttműködő partner volt az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az Ásotthalom Községi Önkormányzat Tölgyfa Óvoda, a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola Szakképző Iskola és Kollégium, a mórahalmi Napköziotthonos Óvoda, és a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola. Az ásotthalmi tevékenységek lebonyolításában rendkívül nagy segítséget nyújtott az ásotthalmi könyvtár.

A pályázati program június 15-én lezárul, a tevékenységei véget érnek. Ám az együttműködő munka az intézmények között tovább folytatódik a jövő tanévben is, a könyvtárak nagy szeretettel várják a gyermekcsoportokat, és szervezik a foglalkozásokat összefogásban a pedagógusokkal.

A projekt adatai:

Kulturális kincsvadászat közösen: Mórahalom ás Ásotthalom a kulturális értékek élményszerű átadásáért

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0413

Pályázati támogatás: 7.810.000,- Ft

Kedvezményezett: Mórahalom Város Önkormányzat Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Designed by: zatok