Tóth Menyhért

Küldetés és Minőség

Minőségpolitikai nyilatkozat:

Könyvtárunk vezetése és munkatársai elkötelezettek abban, hogy a polgárok és a közösségek számára korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtsanak.
A szolgáltatások és a gyűjtemény szervezése használó központúságra épül, a könyvtár rendszeresen felméri a helyi használói igényeket és az szerint alakítja szolgáltatásait és a könyvtári állományt.
Minőségi szolgáltatást nyújt és szinten tartja azt. A szolgáltatások színvonalát rendszeresen ellenőrzi, elvégzi az esetleges korrekciókat, s annak eredményességét figyelemmel kíséri. Az egyes folyamatoknál kialakított határidőket betartja. A panaszokat kivizsgálja, a hibákat kijavítja.
A munkahelyi kultúrának legfontosabb eleme a minőség központú gondolkodás, melyet mind a munkavégzés során, mind a személyes kapcsolatokban, mind megjelenésükben kifejezésre juttatnak a munkatársak.
A könyvtár törekszik az esélyegyenlőségi szempontok maradéktalan érvényesítésére, a könyvtár épületében, a könyvtári szolgáltatásokban, gyűjteményben, valamint a könyvtár honlapján és a közösségi hálón.
A könyvtári környezettel kapcsolatban is a minőségi szempontokat érvényesíti. Megfelelő terekben, kulturált berendezést biztosít a könyvtár használatához. A terek tisztasága, a gyűjtemény, a használók és a munkatársak személyi biztonsága és a környezet megóvása kiemelt figyelmet kap.
A könyvtár működésére vonatkozó dokumentumokat, adatokat nyilvánosságra hozza.
A könyvtárban Minőségirányítási csoport működik, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitikai elvek érvényesülését és fejleszti a minőségirányítási rendszert.

 

Küldetésnyilatkozat:

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Mórahalom szívében otthonos, barátságos környezetben, széleskörű szolgáltatásokkal, és szakmailag felkészült, elhivatott, empatikus könyvtárosokkal várja látogatóit. Biztosítja számukra az információhoz való szabad hozzáférést, és támogatja az élethosszig tartó tanulást. Őrzi és ápolja a kulturális értékeket, és azokat innovatív módon szolgáltatja. Teszi mindezt a helyi igényekhez maximálisan igazodva, erősítve a helyi identitástudatot. Támogatja a közösségi szerveződést és a szabadidő hasznos eltöltését.

 

Jövőkép:

Könyvtárunk célja, hogy a jövőben a kultúra és a tudás bázisán kellő kapacitással ötvözze egy otthonos nappali, egy irodalmi kávéház, és egy modern iroda funkcióit és előnyeit.

Designed by: zatok