Küldetés nyilatkozat

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház átfogó célja, küldetése:

Könyvtárunk a település szívében nyitottan, rugalmasan, naprakészen szolgáltat kulturális értékeket, információkat mindenki számára az esélyegyenlőség elvét figyelembe véve. Őrizzük és közvetítjük a közösség szellemi hagyatékát, erősítjük a helyi identitástudatot, növeljük településünk megtartó erejét. Szolgáltatásainkat az igényeknek megfelelően alakítjuk széleskörű partneri együttműködésben. Könyvtárosaink szakmailag felkészültek, elhivatottak és empatikusak.

Őrzi, ápolja, és bárki számára hozzáférhetővé teszi az írott, elektronikus, audiovizuális információhordozókon tárolt műveltség és tudásanyagát, az emberi tudásanyag meghatározó kulturális és emberi értékeinek legjavát, igazodva a mindenkori felhasználói igényekhez, fejlesztve azokat.

Szolgáltatásaival biztosítja a város és a kistérség általános és szakmai műveltségének, tudásának fejlesztését, gyors és megbízható információval való ellátását, részvételét saját sorsa irányításában.

 

Jövőkép:

Településünk szellemi életének motorjaként külső és belső energiák mozgósításával dinamikusan reagálunk a külvilág kihívásaira. Könyvtárunk multifunkciós tereiben korszerű szolgáltatásaival lehetőséget nyújt az elmélyülésre és a közösségi kapcsolatok építésére.

Designed by: zatok