Könyvtári szolgáltatások

1. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás

A használók köre

A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti lakóhelyre, állampolgárságra való tekintet nélkül bárki, aki az intézménybe belép.

Ingyenes, tagsághoz nem kötött szolgáltatások

A könyvtár szolgáltatásai közül az alábbiak vehetők igénybe térítésmentesen tagság nélkül:

 • könyvtári dokumentumok helyben használata
 • könyvtári tájékoztatás
 • közhasznú információ szolgáltatás
 • NAVA elérés

Irodai szolgáltatásaink közül az alábbiak vehetők igénybe térítésmentesen tagság nélkül:

 • e-ügyintézés segítése
 • mérőállás bejelentés
 • nyomtatványok keresése, letöltése

Ide tartoznak továbbá azok a szervezett események, amelyek a könyvtár saját szervezésében, vagy oktatási-nevelési intézményekkel együttműködésben valósulnak meg:

·         csoportfoglalkozások, könyvtári órák tartása
·         könyvtári rendezvények szervezése

Beiratkozás

A beiratkozáshoz személyi igazolvány, vagy más, a személy azonosítására hivatalosan elfogadott okmány (pl. útlevél) szükséges. Az ezekkel nem rendelkezők esetében pedig személyi igazolvánnyal vagy az említett okmánnyal rendelkező felnőtt jótállása szükséges.

Aki tagságot kíván létesíteni a könyvtárban, annak kötelező megadnia a következő adatokat:

 • Név
 • Anyja neve
 • Születési hely és idő
 • Lakcím
 • Elérhetőség (telefonszám vagy e-mail)

Amennyiben a beiratkozó kedvezményes tagságot kíván igénybe venni (diák, nyugdíjas, pedagógus), azt a beiratkozásnál és a tagság évenkénti megújításánál igazolnia kell.

A beiratkozással a tagok vállalják, hogy a könyvtár házirendjét és szabályait megismerik, és a könyvtár használatakor ahhoz tartják magukat.

A tagság mindenki számára egy évre érvényesíthető, egy év után meg kell újítani. A megújításkor adategyeztetés, és ha releváns tagdíj fizetése történik.

Lakcímváltozást az olvasó köteles bejelenteni a változást követő két héten belül.

Tagsághoz kötött ingyenes szolgáltatások

Érvényes tagsággal rendelkező látogatóink számára a fenti szolgáltatásokon kívül további térítésmentes szolgáltatásokat biztosítunk:

·         kölcsönzés (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentumok)
·         könyvtárközi kölcsönzés

Térítésköteles szolgáltatások tagsághoz kötve

Tagsághoz kötött szolgáltatások között egy olyan szolgáltatás van, ami esetenként térítést igényel. A könyvtárközi kölcsönzést érvényes tagsággal rendelkező olvasóink bármikor igénybe vehetik, nem maga a szolgáltatás térítésköteles. De amennyiben a postázással a könyvtárnak költsége keletkezik, azt továbbhárítja az olvasóra. Ezt a tényt minden aktuális könyvtárközi kérésnél tudatni kell az olvasóval, és csak akkor szabad megindítani a könyvtárközi kérést, ha az olvasó vállalja a feltételeket.

Térítésköteles szolgáltatások

A könyvtár látogatói számára biztosít olyan szolgáltatásokat, amelyeket bárki tagságtól függetlenül igénybe vehet térítés ellenében. Ezek az irodai és számítógépes szolgáltatások:

 • fénymásolás (fekete-fehér)
 • fénymásolás (színes)
 • nyomtatás (fekete-fehér)
 • nyomtatás (színes)
 • szkennelés
 • laminálás
 • faxküldés és fogadás
 • spirálozás
 • szövegszerkesztés könyvtáros által
 • valamint a számítógép és internethasználat

Nyitva tartás

A könyvtár nyitva tartása heti 41 óra. Rendes nyitva tartása a következőképpen alakul:

Hétfő:              ZÁRVA
Kedd:               8 – 17
Szerda:             8 - 18
Csütörtök-péntek:   8 - 17
Szombat:            8 – 12
Vasárnap:           ZÁRVA

 

Ünnepek, rendezvények miatt a könyvtár megszakíthatja a nyitva tartását, erről látogatóit – amennyiben módjában áll – az esemény előtt legalább három héttel értesíti.

 

2. Kölcsönzés, hosszabbítás

Kölcsönzés

A könyvtár beiratkozott olvasói számára biztosított szolgáltatása a kölcsönzés. Kölcsönözhető a könyvtár teljes állománya, kivételt képeznek a lexikonok, enciklopédiák, és a helyismereti gyűjtemény zárt raktári része. A könyvtárosok alkalmanként is dönthetnek úgy, hogy adott dokumentumot ideiglenesen nem kölcsönöznek, ha az olvasók többségének érdeke megköveteli a helyben használatot.

Kölcsönözni egyszerre öt dokumentumot lehet. Ezt a számot csak a könyvtáros engedélyével lehet túllépni, és olyan mértékben, ahogyan azt a könyvtáros meghatározza.

A kölcsönzési határidő három hét.

Hosszabbítás

A kölcsönzést kétszer lehet meghosszabbítani, ezt a könyvtárosoktól kell kérni. Automatikus hosszabbításra nincsen lehetőség. A hosszabbítás újabb három hétre szól.

Hosszabbítást kérni lehet személyesen a könyvtárban, vagy telefonon a 62/281-441 telefonszámon, vagy e-mailben a Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! címen.

3. Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

Előjegyzés

Érvényes tagsággal rendelkező olvasóinknak lehetősége van adott dokumentumra előjegyzést kérni. Az ily módon előjegyzésbe került dokumentumot a könyvtáros a beérkezésekor félreteszi, és értesíti az olvasót, hogy a dokumentum hozzáférhető. Előjegyzett könyvet maximum két hétig tart a könyvtár, ha az olvasó nem jön érte és nem jelez vissza, a könyv két hét után kiadható.

Az előjegyzéseket a könyvtár a Corvina rendszerben tartja nyilván.

Előjegyzést kérni lehet személyesen a könyvtárban, telefonon a 62/281-441 számon, vagy a Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! e-mail címen.

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kölcsönzést kérhet minden érvényes tagsággal rendelkező olvasónk. A szolgáltatás igénybevétele előtt a könyvtáros köteles tájékoztatás adni ennek mibenlétéről és feltételeiről. A könyvtárközi kéréseket a könyvtár elsősorban a megyei könyvtárnak igyekszik címezni, más könyvtárhoz csak akkor fordul, ha adott dokumentum ott nem lelhető fel. A könyvtárközi kölcsönzésben érkezett könyvek kölcsönzést, használatának módját mindig a küldő könyvtár határozza meg, ahhoz alkalmazkodni kell.

A könyvtárközi kéréseket a könyvtár az ODR portálon, valamint ezzel párhuzamosan papíralapon, saját nyomtatványán tartja nyilván.

Könyvtárközi kölcsönzést kérni személyesen lehet a könyvtárban.

4. Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítés

Késedelem

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok után a könyvtár késedelmi díjat szed, aminek mértéke 10,- Ft / könyv / nap. A könyvtár rendszeresen felszólítja késedelmes olvasóit, hogy a náluk kölcsönzésben lévő dokumentumokat hozzák vissza a könyvtárba. Aki ennek a felszólításnak nem tesz eleget, attól a könyvtár megvonhatja a jogot a további kölcsönzéstől, illetve tagságtól.

Elveszett, megrongált dokumentumok megtérítése

Ha a kölcsönzött dokumentumot az olvasó elveszíti, vagy állapotában olyan mértékű kár keletkezik, ami nem teszi lehetővé a további használatot, vagy az állományba való elhelyezést, akkor az olvasónak meg kell térítenie a kárt a könyvtár felé.

Amennyiben az adott dokumentum kereskedelmi forgalomban kapható, az olvasó köteles a megrongált vagy elveszett dokumentumból másikat venni, és azt a könyvtárnak beszolgáltatni. Ebben az esetben a könyvtár nem csak új könyvet fogad el, hanem megfelelő állapotú antikvár, használt könyvet is.

Ha erre nem adódik mód, akkor az olvasó a megrongált vagy elveszett dokumentum aktuális beszerzési árát köteles a könyvtár számára befizetni megtérített követelés jogcímen. Az aktuális beszerzési árat a könyvtár az internetes honlapok vagy portálok segítségével állapítja meg. Végső esetben – ha semmilyen forrás nem áll rendelkezésére –  ésszerű becsléssel élhet.

A kölcsönzött dokumentumokért minden esetben az a személy felelős, akinek a nevére a kölcsönzés történt – kiskorú személyek esetében szülő, gondozó.

5. Számítógép használat

A használók köre

Az intézmény összetett feladatrendszere folytán jelentős számítógép-parkkal rendelkezik. 12 felhasználói számítógép áll a látogatók rendelkezésére, valamennyi helyi hálózatba kötve, internet eléréssel.

Az Internet szolgáltatást nem csak azok vehetik igénybe, akik a könyvtár beiratkozott használói és a beiratkozási díjat az adott évre befizették, hanem azok is, akik nem könyvtár-tagok. A számítógép használat térítésköteles szolgáltatás, de a könyvtár különböző kedvezményeket biztosít érvényes tagsággal rendelkező olvasói számára. 

A használat szabályai

A számítógépek használata során a könyvtár házirendjének betartása kötelező. Aki bármilyen pontban megsérti azt, és a könyvtáros figyelmeztetése után sem hajlandó figyelembe venni a szabályokat, annak a könyvtáros korlátozhatja a számítógép-használatot, súlyosabb esetben el is tilthatja tőle rövid időre, vagy akár hosszú távra is.

A számítógép használat alapvetően önkiszolgáló, mindenki szabadon, önállóan végezheti el rajtuk a teendőit. De ha bármilyen jellegű problémája, kérdése, kérése van a használónak a géphasználattal kapcsolatban, azzal bármikor fordulhat a pultban szolgálatot teljesítő könyvtároshoz.

A könyvtár összes számítógépén szigorúan tilos pornográf oldalak látogatása, valamint kerülendő minden olyan jellegű tartalom, ami életellenes, vagy faji- vallási hovatartozásban sért meg embereket.

Továbbá:

 • A számítógépre programot telepíteni csak a könyvtáros tudtával és engedélyével lehet.
 • Csak olyan tartalmakat szabad letölteni, ami nem ütközik semmilyen jogi akadályba.
 • Filmeket letölteni akkor sem lehet, ha letöltése legális, mert lefogja a sávszélességet, és így korlátozza a többiek internethasználatát is.
 • Lehetőség szerint csak olyan forrásból töltsünk le fájlokat, amik megbízhatóak, és feltehetően nem hoznak magukkal vírusfertőzést a könyvtár gépeire.
 • A számítógépek beállításait megváltoztatni tilos. Ha bármi okból erre szükség van, mindenképpen könyvtáros segítségét kell kérni.
 • A monitort, és a gépházat helyükről elmozdítani csak a könyvtárosnak szabad. Egeret, billentyűzetet kényelmes használathoz igazítani szabad, de használat után eredeti helyére kell visszahelyezni (pl. balkezes egérhasználathoz).
 • Számítógépet használni csak az alapvető higiénés szabályok betartásával lehet.
 • A hardver eszközök épségére vigyázni kell, ha bármilyen kár keletkezik, vagy kárt észlel használó, arról a könyvtárost tájékoztatni kell.
 • Ha szándékos rongálást követ el valaki, azt a könyvtár kötelezi a kár megtérítésére, és eltiltja a könyvtár használatától.
 • Egy számítógéphez egyszerre csak egy személy ülhet oda.

A könyvtár a 14 éven aluliak számára 4 számítógépen biztosítja a használatot. Ezek a gépek a megfelelő szűrőprogramokkal vannak ellátva, a monitor minden esetben úgy helyezkedik el, hogy arra a szolgálatot teljesítő könyvtáros rálát.

Designed by: zatok